FANDOM


Mynessa är en av Merbatiska stadsfederationens nio stadsstater. Den, liksom övriga städer i federationen, grundades av förrymda och befriade slavar och deras ättlingar. Federationen ligger öster om kungarikena Thylien och Varatin.

Övriga stadsstater är: Scaradh, Lethuar, Dahanne, Orossa, Viqoras, Thyral, Noradya och Jenoden.

Federationen styrs av ett ambulerande kollegium, slavkollegiet, som består av nio valda kvinnor eller män titulerade nestorer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.