En saga om sorg Wiki
En saga om sorg Wiki

Merbatiska stadsfederationen, eller kort och gott Merbatien som är den vanligaste benämningen, grundades av förrymda och befriade slavar och deras ättlingar. Federationen ligger öster om kungarikena Thylien och Varatin och består av nio stadsstater: Scaradh, Lethuar, Dahanne, Orossa, Viqoras, Thyral, Noradya,Jenoden och Mynessa.

Federationen styrs av ett ambulerande kollegium, slavkollegiet, som består av nio valda kvinnor eller män titulerade nestorer.

Dahanne

D

Lethuar

L

Jenoden

J

Mynessa

M

Noradya

N

Orossa

O

Scaradh

S

Thyral

T

Viqoras

V.