FANDOM


Tolkningen av hur magin manifesterar sig skiljer sig åt mellan kungadömen, folkslag och kulturer runtom i Angoria. Inom Magisynodens sfär är samlingsnamnet för magiutövarna kharismat.

Benämningar

Det finns ett antal olika namn på magiutövarna:

Vilda magiutövare

Utöver kharismaterna ovan, så finns det ytterligare en magikunnig grupp. Det är de vilda, de som inte kan kontrollera sin magi. De är, tack och lov, få till antalet, men de dyker upp då och då, och anställer stor skada och förorsakar både död och tandagnisslan - tills de jagas upp och dödas. För det är det enda som stoppar dem. Det är vanligare med vilda åkallare/åkallerskor än med vilda trollkarlar/häxor och det saknas historiska belägg för att det någonsin existerat vilda besvärjare/besvärjerskor.

Ett undantag skulle de så kallade gränskorsarna kunna utgöra, men man vet inte.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.