FANDOM


Inom den dariska trosläran, liksom bland kharismaterna inom Magisynodens sfär, talas det om khari respektive dar'khari.

Gudarna har kaosets lindorm, Mael, fångad i Malströmmens brunn. De är barmhärtiga och matar Mael med den av gudarna vidrörda maten, amboron. Men det som vidundret missar med käftarna faller ner på Angorias yta, antingen i form av khari eller i form av dar'khari.

Khari är det som Maels käftar, etter och saliv inte vidrör, det vill säga den goda kraften som människor med flera nyttjar i form av magi. Dar'khari har berörts av etter och/eller saliv och faller till Angorias yta, den mörka kraft som vilda kharismater (miss)brukar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.