En saga om sorg Wiki
Advertisement
En saga om sorg Wiki

Berättelsernas mer eller mindre framträdande - och namngivna - karaktärer, inklusive gudar såväl som folklorens namngivna jättar, stora som små, viktiga som oviktiga, levande som (van)döda. Även ättenamn nämns här.

(När en ny sida skapas gäller följande: Där det existerar information om både för- och efternamn skrivs en persons för- och familjenamn som barn i första om det finns ett sådant. Till exempel: Sir Vaden Parrs maka är fru Aila Parr, men som barn hette hon Aila Jaghall. Vad personer kallas skrivs i allmänhet inte in när man döper en ny sida - däremot kan/bör det tas med när man skriver om personen ifråga. Exempel: Kejsar Arwerlon I kallades Imperiebyggaren, men han står under Arwerlon I Rhyger. En variant är förstås att länka Imperiebyggaren till just Arwerlon I Rhyger.)

All items (556)

Advertisement