En saga om sorg Wiki
Advertisement
En saga om sorg Wiki

Det finns fem hondrakar i Angoria. Vad man vet. De kan träda upp på Angorias yta genom undervärldsporten i Döda staden, förutsatt att porten är öppen och den grönskimrande magiska kupol som ligger som ett lock över ruinstaden är borta.

En hondrake blir 30-35 alnar lång (d.v.s. 18-21 meter) och föder levande yngel.

Hondrakarnas namn är:

Advertisement