FANDOM


Harimda var en kvinna som, enligt darismens förespråkare, utförde mirakel i gudinnan Varinnas namn, och med nämnda gudinna som ledstjärna och rättesnöre.

Harimdas mor, Bergitha, följde med Den upplyste vandraren, Darefus, till riket Varatin. Där sägs de ha varit ... intima. Resultatet nio månader senare blev sålunda dottern Harimda.

Mot slutet av sin levnad grundade den fromma Harimda den orden - Heliga Harimdas döttrar - som lever kvar än idag, en orden som också har en manlig gren, Heliga Harimdas söner. Orden strävar efter att uppnå Varinnas främsta kännetecken, nämligen renhet och visdom.

Heliga Harimdas nunnor

Heliga Harimdas döttrar är en nunneorden.

Heliga Harimdas munkar

Heliga Harimdas söner är en munkorden.