FANDOM


Tolkningen av hur magin manifesterar sig skiljer sig åt mellan kungadömen, folkslag och kulturer runtom i Angoria.

Det finns ett antal olika namn på magiutövarna: åkallare, häxa, trollkarl, besvärjare ... Kärt barn har många namn. Inom Magisynodens sfär är samlingsnamnet för magiutövarna kharismat.

Häxa

Häxor finns troligen över hela den kända världen. Norr om Arkassbergen, bergskedjan som separerar mellersta och norra Elatara åt, ligger bland annat kungariket Semarien. Där kommer häxorna åt gudarnas krafter, men bara delvis. Enligt den dariska trosläran är världen Angoria skapad av sex element fördelade i den ljusa kretsen respektive den mörka kretsen. Den ljusa kretsens element är: luft, vatten, trä; den mörka kretsens element är: jord, metall, eld.

En häxa kan lära sig att behärska elementen ur den ena eller andra kretsen, aldrig element från båda. Mäns motsvarighet till häxa är trollkarl (som har exakt samma förutsättningar som en häxa).

Olika skicklighet

Häxor blir, likt alla kharismater, bättre ju större talang, mer kunskap och bättre utbildning de har. Beroende på kunskapsnivå kan de därför delas in i småhäxor, storhäxor och ärkehäxor. Småhäxor behärskar ännu inte samtliga element i sin krets. Det gör däremot storhäxorna. Ärkehäxa är en hederstitel som delas ut till en framstående häxa, och det är bara Magisynodens ledning som kan dela ut titeln. Det är även på Magisynoden som en småhäxa kan genomgå ett prov för att uppnå en storhäxas grad.

Pärlemororden

På ön Valx, belägen utanför den semariska huvudstaden Galendas hamn, ligger Pärlemororden. Orden består av häxor ledda av en moder superia.

Vild häxa

Det finns häxor som inte kan kontrollera utövningen av sin magi. De kallas för vilda häxor.