En saga om sorg Wiki
En saga om sorg Wiki

Ervunda kallas för blåmännens kontinent av de som främst i norra Elatara. Kontinenten är tämligen liten och ligger söder om Elatara.

Ervunda är en av Angorias fem kända kontinenter. De övriga är Elatara, Eatorien, Esstera och Norra Okända.

Ervundas riken