FANDOM


Det anses allmänt inte längre existera några kharismater som behärskar den gamla/höga magin. Men om det nu gör det kallas dessa besvärjare (besvärjerskor om kvinnor) och behärskar minst fyra element, det vill säga tre från en krets och (minst) ett från den andra kretsen. Gränskorsare kan möjligen klassificeras som besvärjare/besvärjerskor.

Den stora språkreformationen i arweriska kejsardömet, när det nyskapade skrift- och talspråket arweriska infördes, är ett exempel på besvärjares och besvärjerskors stora skicklighet. De spred språket över hela kejsardömet inom en relativt kort tidsperiod.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.