FANDOM


Arweriska kejsardömet grundades av Arwerlon I Rhyger från Semarien. Som yngsta barnet till kung Kerlon III Rhyger och drottning Saraden den sköna, av ätten Hurgron, nådde han toppen av den semariska hierarkin. Inte nog med det, han enade människorna runtom i norra Elatara och ändade fjärde drakkriget när han fick dem att sluta slåss och käbbla sinsemellan och istället ta sig an de eldspyende bestarna.

Med det gjort krönte han sig sedermera till kejsar Arwerlon I av arweriska kejsardömet. Hans välde omfattade kungarikena Kamakien, Wygerin, Semarien, Thylien, Varatin och Merbatiska stadsfederationen, vilka under imperiet blev storprovinser med av kejsaren utsedda ståthållare.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.